Perfume Online הינו אתר מכירות של בישמי יוקרה מקוריים הנרכשים בישראל מהיבואנים הראשיים, וכן בשמים הנרכשים בחו"ל ומיובאים לישראל ביבוא מקביל.

האתר הינו חברת בת של חברת "סולארוויו בע"מ", שמייבאת ומשווקת בשמים מאז שנת 2014.

כל הבשמים שאנו מוכרים אמיתים ומקוריים ב 100%. הוקמנו בכדי לספק לקמעונאים ולסיטונאים ניחוחות מוכרים במחירים נהדרים.